Опис емблеми партії «Всеукраїнський народний союз»

 

ОПИС ЕМБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ»


 

Дана емблема представляє собою графічне вираження ідеї єднання всього українського народу.
Ліва частина емблеми символізує потужну аграрну промисловість і все, що з цим пов’язано. Україна була, є і буде потужним виробником сільськогосподарської продукції.
Права частина емблеми символізує промисловість та науковий потенціал держави – літакобудування, ракетобудування, енергетику, кораблебудування та інше.
Всі елементи емблеми об’єднані словами «ЄДНІСТЬ» і «ПЕРЕМОГА». Таким чином – графічне зображення акцентує увагу на об’єднанні українського народу та відновленні величі держави як умови перемоги народу.
Середній надпис «В.Н.С.» є абревіатурою від назви Партії «Всеукраїнський народний союз».
Використаний український орнамент є прямим твердженням національної ідентичності українців та історії української держави і народу.< Символ «V» є загальноприйнятим європейським та світовим символом перемоги. Цей знак символізує прагнення України до укріплення своєї участі у Європейському союзі та у світі, прагнення до набуття ролі передової та високо розвинутої, цивілізованої держави на світовій арені.